top of page
Top
Two white tall buildings with blue sky between

מחקרי שוק

מדי חציון סוקרת מחלקת המחקר שלנו את מגמות שוק המשרדים בישראל כמו גם בשווקים שונים בעולם. זה כולל:

ניתוח דמי שכירות מבוקשים, שיעורי תפוסה, מגמות שוק ודרישות דיירים, אסטרטגיות מעבר, תחזיות עתידיות ועוד.

Cover of Inter News Office Market Review for Second Half of 2022
אינטר ניוז • גליון ינואר 2023

ריסון האינפלציה הגלובלית עם נשק הריבית; כ-7% ירידה בדמ"ש בצירי המע"ר של ת"א ושכנותיה; מהלכי צמצום דרמטיים בדגש על חברות ההייטק.

Cover of Inter News Office Market Review for First Half of 2022
אינטר ניוז • גליון יולי 2022

לאחר שנה של עליה תלולה, עצירה והתייצבות; שיאי תפוסה ודמ״ש במע״ר ת״א; המשך ביקושים ועליית מחירים בתחום הלוגיסטיקה.

Cover of Inter News Office Market Review for Second Half of 2021
אינטר ניוז • גליון פברואר 2022

ההייטק גייס 25.6 מיליארד דולר בשנה. דמי השכירות בת"א המשיכו לעלות, יחד עם שיעור התפוסה. אזורי התעסוקה הושפעו על ידי אפקט תל אביב.

Inter News July 2023 Cover - Office Market Overview First Half 2023
הסקירה האחרונה שלנו  •  גיליון יולי 2023

המחצית האחרונה של 2023 הפגינה המשך סממני האטה, לחולשת המאקרו הכלכלית הצטרף חוסר השקט הפוליטי המקומי. אך בהיבט האופטימי בעולם הנדל"ן, כל פרויקט חדש מקבל התייחסות סביבתית משמעותית לצד הקמת תשתית תחבורה ציבורית לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל.

המשך ירידת האינפלציה תגרום לעצירת העלאות הריבית?; המשך מגמת ירידה בדמי השכירות בצירי המע"ר של ת"א ושכנותיה; בערים הגדולות - יציבות עם נטיה לירידות מזעריות בדמי השכירות; המלאי הצפוי להימסר בצירי מע"ר ת"א ב-2026-2027 גדול בהיקף של כ-65% לעומת 2024-2025

 

הגליון סוקר את שוק המשרדים של המחצית הראשונה של 2023.

Cover of Inter News Office Market Review for Second Half of 2022
Inter News • January 2023 issue
Office Market Review H2 2022

Capital Markets Forecasts - a 180-degree turn. Dramatic downsizing impacts; Using interest rates to curb global inflation;

Cover of Inter News Office Market Review for First Half of 2022
Inter News • July 2022 issue
Office Market Review H1 2022

After a year of steep increase, halt and stabilization. Continued demand and price increase in the logistics sector.

Cover of Inter News Office Market Review for Second Half of 2021
Inter News • February 2022 issue
Office Market Review H2 2021

Israeli high-techs broke annual records. Rents in Tel Aviv continue to climb. The strong demand for Logistic spaces ensues.

marketSubscrbe

רוצה לקבל סקירות עתידיות?

(: תודה שנרשמת! נשלח לך עדכון בקרוב

בכך שאתה מוסר לנו את כתובת המייל שלך, אתה מבין ומסכים להצהרת הפרטיות שלנו כמו גם לקבל דיוור שיווקי כגון גיליון המחקר העדכני שלנו, דיוור פרסומי, הצעות שיכולות להיות רלוונטיות עבורך ועדכונים שונים, מאיתנו או מהשותפים העסקיים שלנו. אנו מחויבים לשמור על הפרטיות שלך ולא נעשה כל שימוש במידע שסיפקת לנו מעבר לאמור מעלה. כמו כן, אתה יכול להסיר הרשמתך לקבלת הדיוור הנ"ל בכת עת, ע"י לחיצה כאן.

bottom of page