top of page
Webinar - Conference place outside

פרטים

כיום בישראל אין דרך אחידה להעריך שטחי נכסים מניבים או לאכלוס - ברוטו? נטו? כיצד מחשבים? חשיבות הנושא ברורה למגוון רחב של אנשי מקצוע ומאכלסים. מטרת הוובינר הינה להגדיר במדויק מספר דרכי מדידה שכל אחד מהם לגיטימי - בתנאי שרושמים ליד נתון השטח לפי איזה תקן בינלאומי נמדד. 

הירשמו על מנת לקחת חלק בתובנות ולהביע דעתכם.

אג'נדה

17:00

יורם בלומנטל, שותף מנהל ב-קושמן אנד וויקפילד אינטר ישראל יפתח ויציג תובנות מהתנסות החברה בהתמודדות הנושא המעורפל של מדידת שטחים בייצוג יזמים, השפעת הקורונה על חשיבות הנושא בבחינת משרדים חדשים וסקירה על פעילות החברה בארץ ובעולם.

17:15

״התקינה הבינלאומית למדידת שטחים״ - הצמדות למספרים
נתכבד בנוכחותו של אלכס אהרונסון, מזכיר ועדת התקינה לנכסים מוחשיים במועצה הבינלאומית והועדה שאחראית על תקני מדידת השטחים הבינלאומיים. כמו כן, אלכס היה אחד משני המחברים הטכניים של תקני השמאות הבינלאומיים (IVS). אלכס ישתף אותנו על הדרך הייחודית שבה RICS התמודדה עם השונות הגדולה באופני מדידה שקיימים בעולם.

17:45

שאלות ותשובות - Q&A

הזמנה

אתם מוזמנים לקחת חלק בוובינר עם הרצאה של מר אלכס אהרונסון על הדרך הייחודית שבה RICS התמודדה עם השונות הגדולה באופני מדידה שקיימים בעולם.

מתי?

תאריך:  יום חמישי, 22 באוקטובר, 2020
שעה:  17:00 שעון ישראל
משך ההרצאה:  שעה אחת

מספר מקומות:  מוגבל ל-100 משתתפים

Anchor 1

דוברים

יורם בלומנטל

למעלה מ-23 שנים בקושמן אנד ווייקפילד אינטר ישראל, הפך לשותף בשנת 2009 ולשותף מנהל בשנת 2017. בין תחומי אחריותו פיקוח על הביצועים התפעוליים, הכשרה צוותית ופיתוח אסטרטגיות שיווק. יורם מעורב באופן אישי בייצוג כמה מהחברות והיזמים המובילים בישראל.

Yoram Blumenthal profile image
אלכס אהרונסון

בכיר ב-RICS, ארגון המודדים והשמאים הבריטי וגם בכיר במועצת השמאות הבינלאומית IVSC. מזכיר ועדת התקינה לנכסים מוחשיים במועצה הבינלאומית והיה אחד משני המחברים הטכניים של תקני השמאות הבינלאומיים (IVS). אלכס הוא גם מזכיר הוועדה הבינלאומית שאחראית על תקני מדידת השטחים הבינלאומיים.

Alex Aharonson profile image
  • Facebook logo in red
  • Linkedin logo in red
  • Instagram logo in red
CW_Affiliate_logo_colour.png
bottom of page